KURUMSAL

Yönetim Anlayışı

YÖNETİM ANLAYIŞI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ
YÖNETİM ANLAYIŞI;

Kooperatifler Kanunu'nda da belirlenmiş olduğu gibi her ortak, payı oranında eşit hakka sahiptir.
Kooperatif Yönetim Kurulu yetkisini Genel Kurul’dan alır.
S.S. Begonvil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu demokratik bir yönetim anlayışına sahiptir.
Genel Kurul’da almış olduğu yetkiye rağmen alınan kararlarda ortakların görüşünü almaya özen gösterir.
Bu bağlamda yılda en az 2 kez Ortaklar Çalıştayı düzenlenir.
Çalıştaylardan biri sezon başında hazırlıklarla ilgilidir; diğeri sezon sonunda sezonun değerlendirilmesi ile ilgilidir.
Çalıştayların dışında karar alma süreçlerinde ve bilgi paylaşımları için ortaklarla sık sık toplantılar gerçekleştirilir.
Bu toplantılarda ortakların birlikte fikir ve proje geliştirmeleri hedeflenir.
Ayrıca; belli aralıklarla toplantılar yapılarak ara değerlendirmeler yapılır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ;
Kooperatifin çalışmalarında aksaklık olmaması için çeşitli komisyonlar kurulmuştur.
Begonvil Kadınları bu komisyonlarda çalışarak sorumluluk alırlar.
Begonvil Kadınları mağaza, festival, etkinlik, fuar katılımlarında nöbet sistemi ile görev alırlar.
Kooperatifin turizm bölgesinde olması nedeni ile turizm sezonunda nöbet sisteminde görev alan ortakların emeklerinin karşılığı ödenir. Bu ücret politikası yine ortaklar tarafından birlikte belirlenir.


Begonvil Kadınları üretmiş oldukları ürünleri kendi belirledikleri fiyatlandırma ile “ürün kabul komisyonu”na sunar. Komisyon ürünü dizayn, kalite, fiyat kriterlerine göre değerlendirerek kabul eder.
Kooperatif ürünü belli bir kar marjı ile Barkod Sistemi içerisinde Atölye Begonvil Mağazası'nda satışa sunar.
Her ürün, üreticisinin adı ile ürün koduna göre barkodlanır. Barkodsuz ürün satışa sunulmaz.
Her ayın sonunda satış raporları çıkar, her ortak kendi ürünlerinin işçilik payını devam eden ay içinde alır.

Yıllık bazda ürünün, ürün grubunun ve üretim yapan ortağın satış raporları bir sonraki yılın üretim çeşitliliği kararında etkili olur.


Begonvil Kadınları haftanın belli günlerinde bir araya gelerek ortak ürün geliştirir ve üretim yapar. Aynı zamanda bilgisini ve kendi yaptığı ürün dizaynını paylaşmak isteyen ortaklar diğer ortaklara eğitim verirler.