KURUMSAL

Denetim Kurulu

Denetim Kurulu 3 ayda bir toplanır.

Kooperatif Ana Sözleşmesi'nde yer alan görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

Kooperatifin tutulması zorunlu olan defterlerini  inceler, nakit mevcudunu kontrol eder, bütçe, bilanço ve gelir-gider cetvelini denetler.